امیر بیگدلی:

اطلاعات تماس:

 Email:   Amirbigdeli.iran@gmail.com

مشخصات فردی:

تاریخ و محل تولد: ۱۳۶۶- تهران

سوابق اموزشی و تحصیلی:

فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر دانشگاه ازادر شت ۱۳۸۶-۱۳۸۳

مهندسی تکنولوژی نرم افزار دانشگاه ادیبان گرمسار ۱۳۸۹-۱۳۸۷

دانشجوی مدیریت MBA گرایش کار افرینی و رونق کسب و کار دانشگاه تهران

دوره های اموزشی network+,win server2003 infra1 & infra2 در مجتمع فنی تهران سال ۱۳۸۵

دوره مقدماتی linux و CCNA در موسسه نانونت

دوره مدیریت دولتی در موسسه سینا واقع در بنیاد مستضعفان

دارای مدرک OXFORD CERT & QAL CERT  درسمینار راهبردهای نوآوری مدیریت تحول مراکز بهداشتی درمانی

سوابق کاریIT و بیمه:

۱۳۸۷-۱۳۸۸ معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۷ تهران

۱۳۸۷-۱۳۹۰ بیمارستان مهر بخش مالی اداری

۱۳۹۰ مرکز تصویربرداری پزشکی مهر تهران

۱۳۹۱-۱۳۹۲ شرکت ایران برنا پیمانکار تامین و نگهداری سیستم های کامپیوتری بنیاد مستضعفان

۱۳۹۲  مدیریت IT و دپارتمان  بیمه مرکز تصویربرداری پزشکی پایتخت