سونوگرافی بارداری

بهترین زمان برای سونوگرافی بارداری

 

بهترین زمان برای انجام اولین سونوگرافی بارداری چه زمانی است؟

اگر شرایط مادر عادی باشد و مشکل و درد خاصی نداشته باشد، بهترین زمان برای انجام نخستین سونوگرافی بارداری هفته هشتم بارداری است. بسیاری از مادران زمانی که متوجه بارداری خود می شوند و یا حتی شک می کنند، اصرار به انجام سونوگرافی بارداری دارند. البته تفکر آن ها این است که چون در سونوگرافی بارداری می توان درون رحم را با چشم دید قابل اطمینان تر است درصورتیکه برای این کار بهتر است از تست های بارداری و آزمایش خون استفاده کرد و نیازی به انجام سونوگرافی بارداری نیست. به دلیل اینکه سونوگرافی بارداری حتی اگر در این زمان، بارداری را تایید کند، قادر نیست سالم بودن جنین را اثبات کند. بنابراین پزشک ناچار است مدتی بعد که همان دوماهگی یا هشت هفتگی جنین است، سونوگرافی بارداری را تجدید کند.نکته قابل توجه مادران محترم که باید درنظر داشته باشند این است که سونوگرافی تعیین جنسیت از دوازده هفتگی به بعد قابل انجام میباشد.

 

زمان انجام دومین سونوگرافی بارداری در صورت بارداری طبیعی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد مادرانی که بارداری کم‌خطر دارند، گفت: درصورتی‌که غربالگری اول مادر، طبیعی بود، بایستی سونوگرافی بارداری بعدی در هفته 18 تا 22 حاملگی انجام شود. در این سونوگرافی اندازه سر، استخوان‌های بلند، استخوان بینی، اندازه صورت، انگشت‌های دست و پا، جنسیت جنین، کلیه‌ها، معده، کبد، بند ناف، و تمام جزئیات بدن جنین قابل رؤیت است. این سونوگرافی معمولاً زمانی انجام می‌شود که مادر، ماه پنجم بارداری را گذرانده باشد. 

تفاوت سونوگرافی دوبعدی و داپلر

جمال در خصوص انواع سونوگرافی گفت: به طور معمول بیشتر از سونوگرافی دوبعدی استفاده می‌شود، اما در مواردی که بخواهیم ناهنجاری‌های خاصی را به طور دقیق ببینیم؛ یا جزئیات بدن جنین مثل ستون فقرات آن قابل تشخیص نباشد، سونوگرافی‌های داپلر یا سه‌بعدی انجام می‌دهیم که ستون مهره‌ها و همچنین صورت جنین از نظر شکاف کام یا مواردی دیگر که با سونوگرافی دوبعدی مشخص نیست، کاملاً قابل تشخیص باشد.

زمان دقیق انجام سونوگرافی غربالگری 

این فلوشیپ پریناتولوژی در مورد سونوگرافی غربالگری گفت: سونوگرافی سه ماه اول برای غربالگری انجام می‌شود و زمان دقیق انجام این سونوگرافی بین 11 تا 13 هفتگی است و اگر زمان بارداری به 14 هفته برسد، برای غربالگری تاحدودی ‌دیر شده است.