سونوگرافی تیروئید

 

غده تیروئید نیز مانند سایر غدد بدن میتوان دچار تومورهای توپر یا حفرات توخالی (کیست) شود. برخي از شايعترين بيماريهاي تيروييدي شامل گواتر (بزرگي غده تيروييد به دليل كمبود يد) ، كم كاري تيروييد ، پركاري تيروييد ، بدخيمي تيروييد و التهاب تيروييد مي باشند.

 

معمولاً متخصص غدد مترشحه داخلی پس از معاینات اولیه سونوگرافی غده تیروئید را به دو منظور درخواست میکند: 

 

۱) تشخیص تومورهای توپر از کیستها 

۲) تشخیص این مسئله که غده تیروئید فقط در گردن قرار دارد یا اینکه به داخل سینه و پشت جناغ کشیده شده است. 

 

▪ آمادگیهای پیش از سونوگرافی غده تیروئید 

ـ نیاز به آمادگی خاصی نیست. 

ـ در حین سونوگرافی حرف نزنید و غیر از مواقعی که پزشک سونوگرافیست اجازه میدهد آب دهانتان را قورت ندهید. 

ـ نتایج آزمایشات و اسکن رادیوایزوتوپ قبلی را همراه داشته باشید.