۱۳۹۶-۰۹-۲۵

سندرم ترنر

سندرم ترنر نوعی اختلال ژنتیکیست که مختص زنان است. زنان به طور عادی ۲کروموزوم جنسی x دارند در صورتی که این کروموزوم به یک عدد برسد […]