NST یکی از روش های مورد استفاده در بارداری جهت بررسی وضعیت حرکات جنین و تغییرات ضربان قلب آن میباشد.

بررسی NST توسط یک دستگاه صوت محور انجام میشود و در این تست؛ واکنش پذیری ضربان قلب جنین ( نارسایی قلب جنین و راه های تشخیص آن ) و حرکات آن ارزیابی می گردد.

به صورت طبیعی؛ با اکثر حرکات جنین به ویژه پس از هفته ۳۰ ام بارداری؛ میزان ضربان قلب جنین به مدت چندین ثانیه بالا میرود و سپس به سطح پایه بر میگردد.

این واکنش نرمال جنین که مرکز آن در بصل النخاع است؛ در مواردی که جنین دچار اسیدوز تنفسی شود؛ از بین میرود و یکی از اولین نشانه های دیسترس تنفسی جنین میباشد.

آزمون NST یکی از سرفصل های مورد بررسی بیوفیزیکال جنین است و پس از هفته ۳۰ بارداری قابل انجام است.