NSTیکی از روش های مورد استفاده در بارداری جهت بررسی وضعیت حرکات جنین و تغییرات ضربان قلب آن میباشد .

بررسی  NSTتوسط یک دستگاه صوت محور انجام میشود و در این تست؛واکنش پذیری ضربان قلب جنین  به  حرکات آن ارزیابی می گردد .

به صورت طبیعی ؛ با اکثر حرکات جنین به ویژه پس از هفته ۳۰ ام بارداری ؛میزان ضربان قلب جنین به مدت چندین ثانیه بالا میرود و سپس به سطح پایه بر میگردد.این واکنش نرمال جنین که مرکز آن در بصل النخاع است ؛ در مواردی که جنین دچار اسیدوز تنفسی شود ؛از بین میرود و یکی از اولین نشانه های دیسترس تنفسی جنین میباشد.

آزمون  NSTیکی از سرفصل های  مورد بررسی   بیوفیزیکال جنین  است و پس از هفته ۳۰ بارداری قابل انجام است