OPG و سفالومتری

 

Ortho pantomo gram  OPG

دستگاه OPG یکی از تجهیزات پزشکی مورد استفاده در دندانپزشکی می باشد. این دستگاه با چرخیدن دور سر بیمار یک عکس با زاویه ۲۰۰ درجه از قسمت چشم ها تا حنجره در اختیار دندانپزشک می گذارد. این قبیل عکس ها ارزش زیادی دارند؛ چرا که اطلاعات مفیدی از قبیل تعداد کل دندان ها، وضعیت استخوان های هر دو فک، دندان های اضافی و همچنین نهفته و … را در اختیار پزشک قرار می دهد.

OPG مخفف کلمه Ortho Pantomo Gram می باشد. ریشه Ortho به عنوان ارتودنتیک به دندان باز می گردد. ریشه Pan به سیستم نمایش پانورامیک باز می گردد، که با اجرای تکنیک ایجاد می شود. توموگرام یک تصویر اشعه x است که توسط فوکوس روی یک صفحه منفرد از بدن بیمار ایجاد می شود. دستگاه OPG به صورت خاصی طراحی شده است که تصویر x-ray توموگرافیک- پانورامیک از دندان ها و فک و مفصل TMJ در اختیار قرار می دهد.

مفتخریم که در کلیه شعبه های خود از جدیدترین و مدرنترین دستگاهای روز دنیا جهت سرویس دهی به بیماران استفاده کرده و برابر اطلاعات میدانی از کلیه دندان پزشکان دارای بالاترین استاندارد کیفیت O.P.G و T.M.J سفالومتری می باشیم.

OPG و سفالومتری

Ortho pantomo gram  OPG

دستگاه OPG یکی از تجهیزات پزشکی مورد استفاده در دندانپزشکی می باشد. این دستگاه با چرخیدن دور سر بیمار یک عکس با زاویه ۲۰۰ درجه از قسمت چشم ها تا حنجره در اختیار دندانپزشک می گذارد. این قبیل عکس ها ارزش زیادی دارند؛ چرا که اطلاعات مفیدی از قبیل تعداد کل دندان ها، وضعیت استخوان های هر دو فک، دندان های اضافی و همچنین نهفته و … را در اختیار پزشک قرار می دهد.

OPG مخفف کلمه Ortho Pantomo Gram می باشد. ریشه Ortho به عنوان ارتودنتیک به دندان باز می گردد. ریشه Pan به سیستم نمایش پانورامیک باز می گردد، که با اجرای تکنیک ایجاد می شود. توموگرام یک تصویر اشعه x است که توسط فوکوس روی یک صفحه منفرد از بدن بیمار ایجاد می شود. دستگاه OPG به صورت خاصی طراحی شده است که تصویر x-ray توموگرافیک- پانورامیک از دندان ها و فک و مفصل TMJ در اختیار قرار می دهد.

مفتخریم که در کلیه شعبه های خود از جدیدترین و مدرنترین دستگاهای روز دنیا جهت سرویس دهی به بیماران استفاده کرده و برابر اطلاعات میدانی از کلیه دندان پزشکان دارای بالاترین استاندارد کیفیت O.P.G و T.M.J سفالومتری می باشیم.