۱۳۹۸-۱۲-۱۱

آنومالی اسکن

آنومالی اسکن سونوگرافی آنومالی اسکن سه ماهه دوم که در ایران باید در هفته ۱۸ و ( در جنین هایی که nt افزایش یافته داشته و […]
۱۳۹۸-۱۱-۲۶
پزشک خانم سونوگرافی

پزشک خانم سونوگرافی

پزشک خانم سونوگرافی یکی از راه های با خبر شدن از سلامت و رشد جنین در خانم های باردار سونوگرافی می باشد. به نوعی از تصویر […]
۱۳۹۸-۱۱-۰۱
اکوکاردیوگرام جنین

اکوکاردیوگرام جنین

اکوکاردیوگرام جنین چگونه انجام می شود ؟ این آزمایش بطور معمول توسط سونوگرافر مخصوص انجام می شود و تصاویر توسط متخصص قلب و عروق کودکان که […]