۱۳۹۶-۱۲-۰۹
تشخیص اسپینا بیفید

تشخیص اسپینا بیفید

اسپینا بیفیدا (Spina bifida) تشخیص اسپینا بیفید یکی از ناهنجاری های مادرزادی ستون فقرات است که به علت اشکال در جوش خوردن بخش پشتی مهره ها در ناحیه […]