۱۳۹۸-۱۲-۰۴
ریفلاکس در نوزادان

ریفلاکس در نوزادان

ریفلاکس در نوزادان ریفلاکس در نوزادان طی مدت کوتاهی پس از تغذیه شیر مادر برای نوزاد پیش می آید. بسیار رایج است و معمولاً به خودی […]