۱۳۹۸-۱۲-۲۵
سونوگرافی رنگی در بارداری

سونوگرافی رنگی در بارداری

سونوگرافی رنگی در بارداری سونوگرافی رنگی در بارداری ( داپلر ) به پزشکان نمایش تصویری یا شنیدنی از حرکت خون از طریق رگها، شریان ها و […]